Zijn online betalingen mogelijk?

Jazeker! Online betalingen zijn mogelijk. Je kan als ouder instellen dat dit mogelijk is.

Onder Lijst > Instellingen > Giften en uitbetalingen kan je online betalingen toestaan:

Wat krijgen ze schenkers te zien?

Nadat vrienden/familie één of meerdere pakskes gekozen hebben, krijgen ze een scherm met instructies.

In dat scherm kunnen ze kiezen tussen online betaling of een gewone overschrijving:

Waarom zou ik online betalingen activeren?

Gerelateerde vragen